Penzion VERMON, Česká 6/1, 568 02 Svitavy
+420 603 109 648
rezervace@penzionvermon.cz

Ubytovací řád

Ubytovací řád

Vítáme Vás v Penzionu VERMON. Aby se všichni hosté cítili co nejlépe, je potřeba dodržovat pravidla stanovená provozovatelem penzionu VERMON.

Ubytovací řád:
 1. Při příjezdu do penzionu se host prokazuje platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
 2. Pokoje jsou k dispozici od 14.00 hodin. V jiném čase pouze po dohodě.
 3. Není-li potvrzeno jinak, je každému hostu pokoj rezervován do 18.00 hodin.
 4. Není-li sjednáno jinak, je host povinen uvolnit pokoj do 10.00 hodin.
 5. V době od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid.
 6. Z bezpečnostních důvodů může host v pokoji užívat pouze ty spotřebiče, které jsou k jeho osobní hygieně (holící strojek,vysoušeč vlasů apod.) a osobní počítače.
 7. Při odchodu z pokoje prosíme uzavřít okna, vodovodní kohoutky a zhasnout světla.
 8. Při ukončení pobytu zamknout pokoj a klíče odevzdat personálu.
 9. Hosté jsou žádáni, aby v prostorách penzionu NEKOUŘILI, nepřemisťovali nábytek a nezasahovali do elektrické sítě.
 10. Z bezpečnostních důvodu není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji, ani v ostatních prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí.
 11. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu podle platných předpisů a je povinen tyto ohlásit personálu.
 12. Každý ubytovaný host je povinen dodržovat ubytovací i požární řád. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel penzionu právo s ním smluvní poměr ukončit bez náhrady.
 13. Důležitá tel.čísla: Hasiči 150, Policie 158, Záchranná služba 155

Věříme, že se Vám u nás bude líbit a budete se k nám rádi vracet.

Za provozovatele Monika a Miloš Hradilákovi